تجارک

تجارک برای ارائه سرویس‌های کوچک و زیبا به کسب و کارهای الکترونیکی متولد شد

گنجه؛ اولین سرویس

گنجه

گنجه؛ اولین اقدام تجارک به عنوان سرویس حضور و غیاب آنلاین که به‌دور از پیچیدگی‌های نمونه‌های موجود و مبتنی بر وب است. یکپارچگی آن با سرویس‌هایی که به امید خدا بزودی عمومی‌ خواهند شد، منجر به عدم نیاز کسب و کارهای کوچک به سرویس‌های پیچیده، هزینه‌بر و سرسام آور خواهد بود!